innerbanner
لیست دوره های آموزشی دوره های سپیدارنام دوره مدت دوره شروع برگزاری هزینه ثبت نام
دوره نرم افزار بازرگانی سپیدار سیستم 16 ساعت -(14الی 17)(9 الی 13) (09/26/ 96 یکشنبه و سه شنبه)- (96/10/18 دوشنبه ها) 3000000 ریال
دوره نرم افزار مالی سپیدار سیستم 16 ساعت -(16 الی 19)(9 الی 13) (96/10/05 - یکشنبه ها و سه شنبه ها)(96/11/14-شنبه ها) 2000000 ریال
انبارگردانی و قیمت گذاری 16 ساعت (9 الی 12)(15 الی 19) (96/10/30 شنبه و دوشنبه)(96/11/18 چهارشنبه ها) 2000000 ریال
بستن حسابها و اظهارنامه 16 ساعت - (17 الی 20)(9 الی 13) (96/10/02 - شنبه ها)(96/11/12-پنجشنبه ها) 2000000 ریال
دوره نرم افزار تولید سپیدار سیستم 12 ساعت - (13 الی 17)( 9 الی13) (96/09/22 -چهارشنبه ها)( 96/11/01- یکشنبه ها) 1800000 ریال
دوره نرم افزار پیمانکاری سپیدار سیستم 8 ساعت - (9الی13)(14 الی18) 96/10/06 چهارشنبه ها - 96/11/05 پنجشنبه ها 1100000 ریال
دوره نرم افزار حقوق دستمزد 4ساعت - (17 الی 19) یکشنبه و سه شنبه ها 900000 ریال
کارگاه مالی 16 ساعت -( 15 الی 18)(9 الی 13) (96/09/20 شنبه و دوشنبه )(96/11/10- سه شنبه ها) 2000000 ریال
دوره جامع نرم افزار سپیدار 36ساعت -(17 الی 20) (9 الی 13) (96/09/08 - دوشنبه و چهارشنبه)(پنجشنبه ها 96/10/21) 0 ریال
کتب و انتشارات اخبار و مقالات آموزش