innerbanner
    سامانه پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

چک واگذاری: به چکی اطلاق میشود که برای دریافت وجه مندرج در آن به منظور بررسی و پرداخت وجه به بانک عهده ارجاع داده می شود. چک عودتی:به چکی اطلاق میشود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول به دلایلی قابل پرداخت نیست. بر اساس ماده 310 قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند.
برابر بند 47 استاندارد شماره 2 حسابداری، هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات تسویه شده به سود و زیان دوره منظور شده باشد و این سود یا زیان ماهیت عملیاتی، تعدیل دیگری در سود عملیاتی ضرورت نخواهد داشت.
طبق قانون شورای عالی کار به دلیل آنکه تسویه سنوات کارگر در سال 97 انجام می پذیرد، حق سنوات نیز باتوجه به حقوق سال 97 محاسبه و پرداخت می شود.
الزاما می بایست در قسمت خرید، به عنوان مودی عدم مشمول ثبت نام، اعلام و به صورت مجموع ارسال کنید چرا که دراین مرحله از شما اطلاعات هویتی نمی خواهد.
مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه به ارزش دفتری دارایی اضافه و در طول باقی مانده عمر مفید دارایی قابل استهلاک خواهد بود. چنانچه مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی بعد از پایان عمر مفید دارایی انجام شود در همان سال انجام هزینه، قابل استهلاک خواهد بود.
بازرسان کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 قانون کار وارد شده و به بازرسی بپردازند. همچنین می توانند به دفاتر و مدارک کربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.
چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.
این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند. به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال نمایند.
اشخاص مشمول ارسال لیست معاملات فصلی، در خصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5 %حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1 )ماده (3 )قانون برگزاری مناقصات می باشند، می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.این حد نصاب هر ساله توسط هیات دولت تعیین می شود.برای سال 1396 حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ 220.000.000 ریال و برای سال 1397 تا سقف مبلغ 250.000.000 ریال تعیین شده و ضروری است برای انجام تکالیف فوق مد نظر قرار گیرد. بنابراین معاملات در سال 1396 تا سقف 11.000.000 ریال و در سال 1397 تا سقف 12.500.000 ریال مشمول (معاملات کمتر از 5 %حد نصاب) تلقی می گردند. جدول حد نصاب موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات از سال 90 الی 96
عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت (نرخ جریمه %2) عدم درج شماره اقتصادی خود (نرخ جریمه %2) عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله (نرخ جریمه %2) استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران (نرخ جریمه %2) استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود (نرخ جریمه %2) عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش های تعیین شده (نرخ جریمه 1%)
اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه اجرائی ماده 169 ق.م.م و به ترتیبی که سازمان اعلام می نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند. فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال 1394 انجام شده است، کماکان معتبر می باشد.
شماره منحصر به فردی است که طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجی تخصیص داده می شود.
ماخذ محاسبه مالیات؛ بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات، ارزش روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.
رویدادهایی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی رخ می دهد. این رویدادها به دو گروه تقسیم می شوند. رویدادهای تعدیلی: مستلزم تغییر ارقام قابل درج در صورتهای مالی است. رویدادهای غیر تعدیلی: باید در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی افشا شوند.
خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار. • خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه. • سود و کارمزد و جریمه های بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه. • سود سهام و سهم الشرکه. • حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی دارای مجوز از مراجع ذی صالح. • کمک ها، جوائز و هدایای بالعوض. • مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات )به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده( حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرایی پرداخت میگردد. • حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم. • وجوه پرداختی بابت حق نگهداری )شارژ( ساختمان محل فعالیت و آبونمان های پرداختی.
از آنجايی كه افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابی، برخلاف استانداردهای حسابداری است، در حكم عدم رعايت شرايط مقرر در تبصره 1 ماده 149 قانون مالياتهای مستقيم بوده و مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود.
مأخذ محاسبه مالیات برارزش افزوده، مبلغ ناخالص صورت وضعیت صادره توسط پیمانکار می باشد و مفاد ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده بایستی مورد توجه قرار گیرد.
سازمان امور مالیاتی بخشنامه های قبلی خود مبنی بر اخذ مالیات از سود ناشی از تسعیر ارز را اصلاح کرد بر اساس بخشنامه جدید سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر آن مشمول مالیات نخواهد بود.همچنین با توجه به ماده 105 و 147 قانون مالیاتهای مستقیم زیانهای ناشی از تسعیر از نرخ ارز حاصل از صادرات (هزینه) قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
درآمد اجاره املاك كشاورزي طبق مقررات بخش املاك مشمول ماليات مي باشد.
در اين گونه موارد سازمان امور مالياتي نسبت به وصول ماليات و جرايم متعلق طبق مقررات مزبور اقدام خواهد نمود.
بر اساس دستورالعمل هاي صادره از سوي سازمان امور مالياتي فقط واحدهاي مسكوني كه مورد استفاده مسكوني مي باشند مشمول معافيت هستند.
چون حد نصاب معافيت املاك مسكوني براي هر شخص در شهرهاي ديگر غير از تهران براي يك يا چند واحد حداكثر تا ٢٠٠ مترمربع مي باشد بنابراين اين مالك مي تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا ٢٠٠ مترمربع به انتخاب خود از معافيت مالياتي استفاده نموده و نسبت به مازاد ماليات متعلق را پرداخت نمايد.
با توجه به دستورالعمل هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور در مواردي كه ملك مسكوني در تهران بيش از ١٥٠ متر مربع بناي مفيد باشد در اين صورت تا سقف ١٥٠ مترمربع از ماليات معاف و مازاد مشمول ماليات خواهد بود.
در صورتی كه دارايی ثابت ملك باشد ٧٥ درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاك درآمد مشمول ماليات تلقی و به نرخ مشخص برای اشخاص حقوقی مشمول ماليات خواهد بود. در صورتی كه دارايی ثابت مورد اجاره ملك نباشد اجاره دريافتی در درآمدهای شركت لحاظ خواهد شد و استهلاك اين دارايی ها طبق مقررات مربوط محاسبه می گردد. چنانچه اين دارايی ها جزء دارايی های مذكور در ماده ١٠٤ قانون ماليات هاي مستقيم باشد اجاره كننده در صورتی كه دارای شخصيت حقوقی باشد بايد در موقع پرداخت اجاره ٥ درصد علی الحساب موضوع ماده مذكور را كسر و ظرف مدت تعيين شده به حساب تعيين شده توسط سازمان امور مالياتی واريز نمايند.

میتونم راهنماییتون کنم؟