innerbanner

آموزش صورت معاملات فصلی (نرم افزار سپیدار)

در این مقاله به نحوه تهیه صورت معاملات فصلی یا گزارش خرید و فروش فصلی در نرم افزار سپیدار می پردازیم. این آموزش به صورت یک فیلم بسیار روان و ساده ارائه شده.

صورت معاملات فصلی چیست ؟ موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مربوط به مالیات صورت معاملات فصلی است و قانون گذار در این ماده قانونی به روشنی صورت معاملات و مالیات مربوط به انها تفسیر نموده که در این ماده یعنی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های فصلی امده است :

کلیه شرکت ها و سازمان هایی که دارای رویداد یا عملیات مالی می باشند باید کلیه معاملات انجام شده خود را بدون کم و کاست و شفاف و جامع تا یک ماه و نیم  پس از پایان هر فصل به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق وب سایت رسمی سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند لذا بر این اساس مودیان مالیاتی موظفند سالی 4 بار اقدام به تهیه گزارش صورت مالی خود نمایند و در مهلتی که سازمان امور مالیاتی برای ارسال صورت معاملات فصلی اعلام می نماید گزارش خرید و فروش فصلی شرکت را از طریق وب سایت ارسال نمایند.

لازم بذکر است در صورت عدم تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی یا گزارش خرید و فروش فصلی در مهلت مقرر که از طریق وب سایت سازمان امور مالیاتی اعلام میگردد، مودیان مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد پس اینجاست که اهمیت تهیه صورت معاملات فصلی روشن می شود.

 فیلم آموزش تهیه صورت معاملات فصلی

برای تهیه صورت معاملات فصلی می بایست از طریق وب سایت امور مالیاتی در قسمت ارسال گزارش صورت معاملات فصلی اقدام نمود که ما در این مقاله به آموزش تهیه صورت معاملات فصلی و نحوه ارسال صورت معاملات فصلی به صورت یک فیلم آموزشی تحت عنوان فیلم آموزش تهیه صورت معاملات فصلی پرداختیم.

برای تماشای ویدئوی آموزش نحوه ارسال صورت معاملات فصلی به ویدئوی زیر مراجعه نمایید:

 

 


1397/03/15
این مطلب را به اشتراک بگذارید: