innerbanner

حسابداری تسعیر ارز

اکثر موسسات و شرکت ها جهت معامله با سازمان های خارج از کشور ملزم به استفاده از ارز آن کشور می باشند، که در این صورت افزایش یا کاهش نرخ ارز تاثیر به سزایی در سود یا زیان شرکت می گذارد.

 

حسابداری تسعیر ارز

تسعیر ارز در حسابداری : فرآیندی است که به وسیله آن اطلاعات مالی یک واحد پولی به واحد پولی دیگر بیان می شود . اما باید به این نکته توجه داشت که یک فرق اساسی بین تبدیل ارز و تسعیر ارز وجود دارد به این معنی که در تبدیل ارز ، دارایی به طور واقعی از یک واحد پولی به واحد پول دیگری تغییر می کند ولی در تسعیر ارز ، دارایی بدون تغییر باقی می ماند و تنها مبنای ارزیابی تغییر خواهد کرد .

نحوه تسعیر ارز در موسسات مختلف بنا به سیاست داخلی آن شرکت متفاوت است که در ذیل به شرح روش ها و همچنین مزایا و معایب مربوط به هر کدام می پردازیم .

  1. تعیین یک نرخ ارز واحد و استفاده از آن از ابتدای یک دوره مالی تا پایان سال مالی یا حداقل تا زمانی که ترخ ارز تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته باشد .

  2. تعیین نرخ ارز به صورت ماهانه یا فصلی که عملیات تسعیر براساس همان نرخ ثابت ماهانه یا فصلی صورت پذیرد .از مزیت دو روش فوق سهولت کاربری آن است اما چنانچه تغییرات نرخ ارز نسبتا زیاد باشد بخشی زیادی از هزینه ها و درآمدها عملیاتی به حساب سود و زیان ارز منتقل نمی شود که می توان از آن به عنوان معایب استفاده از این دو روش نام برد.

  3. استفاده از نرخ های روزانه و جاری در محاسبات تسعیر ارز

از مزایای استفاده از این روش محاسبه دقیق قیمت تمام شده دارایی ها می باشد و تنها ایراد آن وجود نرخ های متعدد ارز است که هزینه و زمان زیادی را برای کنترل می طلبد .

لازم به ذکر است از آنجایی که تعیین نرخ لحظه ای ارز دشوار است، بنا به ملاحظات عملی از نرخی استفاده می شود که تقریبی از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله باشد. برای مثال، کلیه معاملاتی که طی یک هفته یا یک ماه انجام می شود براساس میانگین هفتگی یا ماهانه تسعیر می شود. لیکن چنانچه نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد ، استفاده از نرخ میانگین برای تسعیر معاملات ارزی انجام شده طی دوره قابل اتکا نخواهد بود(استاندارد16بند10)

مثال :

بدهی شرکت x در تاریخ 97/05/20 به مبلغ 20 دلار می باشد (نرخ دلار در این تاریخ 100.000 ریال). سررسید باز پرداخت بدهی شرکت 97/07/20 و نرخ دلار در همین تاریخ مبلغ 140.000 ریال می باشد.

برای محاسبه سود و زیان حاصل از تسعیر ارز :

       2.000.000 =100.000 * 20

       2.800.000 =140.000 * 20                                           زیان حاصل از تسعیر ارز

       800.000 =2.000.000 - 2.800.000

 

 از آنجایی که مبلغ ریالی پرداختی ما پس از تسعیر ارز بیشتر از مبلغ واقعی پرداختی ماست این اختلاف به عنوان هزینه ناشی از تسعیر ارز شناسایی می شود .

 

ثبت سند حسابداری:

                 سود و زیان تسعیر ارز

                                                 حسابهای پرداختنی

 

قابل ذکر است که هزینه ما از لحاظ ریالی افزایش یافته است درحالیکه از نظر دلاری هیچ تغییری نداشته است .

 

 

تسعیر ارز از نگاه مالیات:

سازمان امور مالیاتی طی دو بخشنامه شماره 10743/200  و 25/95/200 به تمامی صادرکنندگان اعلام کرد. باید از محل سود ناشی از اختلاف ارز با منشاء صادرات مالیات پرداخت کنند که این دو با واکنش اتاق بازرگانی و صادرکنندگان رو به رو شد به دنبال این اختلاف نظر دیوان عدالت اداری رای نهایی را صادر کرد و به ابطال بخشنامه های شماره 10743/200 مورخ 95/05/25 و 25/95/200 مورخ 95/04/22 رای به شرح ذیل داد.

طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی بشماره 200/96/87 مورخه 96/6/7 پیرو بخشنامه 200/96/17 مورخه 96/2/2 با توجه به بند ب ماده 45 قانون احکام دائم برنامه توسعه کشور مصوب 95/11/10 مبنی بر اینکه سود تفاوت ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل صادرات از هرگونه مالیاتی معاف است ، بند 1 قسمت رسیدگی مالیاتی دستورالعمل 200/93/524 مورخه 96/6/22 به شرح زیر اصلاح می گردد :

سود حاصل از تسعیر ارز به استثتای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز از صادرات صرفنظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود ، بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم قابل قبول نخواهد بود.

 

 


1397/10/12
این مطلب را به اشتراک بگذارید: