innerbanner

طرح "هر کد ملی یک لیتر بنزین در روز" رد شد

طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین روز گذشته با حضور وزیر نفت در کمیسیون مطرح شد.

 

کمیسون انرژی مجلس عصر روز گذشته با حضور  وزیر نفت و معاونینش واعضای این کمیسیون تشکیل جلسه داد. در این نشست طرح سهمیه‌بندی بنزین با روش «هر کد ملی یک لیتر بنزین در روز» با مجلسی‌ها به مشورت گذاشته شد که نهایتا نظر نمایندگان عضو کمیسیون انرژی به موضوع سهمیه‌بندی بنزین با روش یاد شده جلب نشد. از ایرادات اصلی نمایندگان، نبود زیرساخت مناسب جهت فروش بنزین مازاد به دارندگان خودرو و اشکالات احتمالی در خصوص پیاده‌سازی این مدل بود.

گفتنی است که وزیر نفت نیز با مدل پیشنهادی سهمیه‌بندی موافق نبوده اما معتقد است تنها دو گزینه در خصوص بنزین پیش رو است، سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت.

همچنین در این جلسه وزیر نفت گزارشی درخصوص فروش نفت در زمان تحریم ها، مشتریان نفتی و کشورهای هدف ارائه و تبیین کرد که چه مکانیزم هایی در آینده پیگیری می شود تا میزان فروش نفت افزایش یابد.

 


1397/11/16
این مطلب را به اشتراک بگذارید: