innerbanner

قانون منع بکارگیری بازنشستگان

مجلس طرحی را در دست تصویب دارد که با استناد به آن، تعداد اندکی از مدیران بازنشسته با شرایط خاص می توانند در سمت خود ابقا شوند.

 

پس از گذشت پنج ماه از تصویب قانون منع به کارگیری مدیران بازنشسته در شرکت های دولتی، اما همچنان شاهد حضور و پافشاری این افراد برای ادامه فعالیت در سمت خود هستیم. در این خصوص زهرا سعیدی نماینده مبارکه با تاکید بر پافشاری مجلس برای اجرایی شدن این قانون گفت: متاسفانه برخی مدیران بازنشسته به خصوص مدیرانی بازنشسته نفتی تمایلی به اجرا کردن قانون مجلس ندارند که البته باید به این مدیران گفت ، منتظر ورود سازمان بازرسی برای رسیدگی به جرایم شان باشند.

وی با تاکید بر این موضوع که سازمان بازرسی کل کشور متولی شناسایی و اعمال نظر در خصوص این مدیران خاطی است گفت: اگر مدیری با علم به این موضوع که بازنشسته است و به فعالیت خود در سمت مربوطه ادامه دهد، مشمول انفصال از خدمت و پرداخت جریمه خواهد شد.

نماینده مبارکه همچنین در خصوص ابقای برخی مدیران بازنشسته گفت: متاسفانه به دلیل فشار زیادی که برخی مدیران به ابقا در سمت خود داشتند، برای جلوگیری از تنش، مجلس طرحی را در دست تصویب دارد که با استناد به آن، تعداد اندکی از مدیران بازنشسته با شرایط خاص می توانند در سمت خود ابقا شوند. شرط سنی خاص و همچنین نبودن جایگزین برای مدیر دو شرط مورد نظر مجلس است که البته به گفته سعیدی مدیران بازنشسته دارای این شرایط خاص بسیار انگشت شمار بوده و سایر مدیران باید منتظر ورود سازمان بازرسی به پرونده تخلف از قانون مجلس باشند.

وی در پایان از وزراء دولت خواست برای ادامه فعالیت مدیران بازنشسته خود پافشاری نکنند و اجازه دهند قانون به بهترین شکل و بدون مداخلات دستگاه های نظارتی انجام شود.

چندی پیش نیز یکی دیگر از نمایندگان در اعتراض به عدم تمکین مدیران بازنشسته از قانون مجلس گفت: من اسم این را مافیا می گذارم و ادامه فعالیت مدیران بازنشسته نفتی یعنی اوج ناسالمی.

 با اجرای قانون جدید بازنشستگی، روش های مختلفی برای بازگشت افراد بازنشسته ابداع شده است. که از جمله آنها در برخی از صندوق های بازنشستگی، هلدینگ ها و شرکت های دولتی و خصولتی، تحت عناوین مختلف مشاور ساعتی، قرارداد پیمانکاری بنام افراد غیر، پرداخت هزینه در قالب اضافه کاری قراردادهای اجرایی و ...  می توان اشاره داشت.

 

 


1397/11/03
این مطلب را به اشتراک بگذارید: