innerbanner

پذیرش گارانتی اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول

شورای عالی مالیاتی ، درخصوص ذخیره گارانتی موضوع بند ۲۹ ماده ۱۴۸ ق.م.م تصمیم گیری کرد.

 

دراین نظریه فنی ، ذخیره گارانتی موضوع بند ۲۹ ماده ۱۴۸ ق.م.م ؛ مبنی بر پذیرش هزینه گارانتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد محقق میشود و درامد ان نیز در دوره پس از سال ۱۳۹۵ شناسایی شده است ، تسری دارد.

 


1397/10/18
این مطلب را به اشتراک بگذارید: