innerbanner

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

 ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف می باشد و در واقع پرداخت مالیات به عهده مصرف کننده نهایی است. بنابراین با افزایش مصرف، میزان مالیات افزایش و با کاهش آن مبلغ مالیات پرداختنی نیز کاش می یابد. از مهمترین شاخصه های این نوع مالیات امکان کنترل مبلغ مالیات پرداختنی به واسطه کاهش یا افزایش میزان مصرف بوده و استقبال عمومی اکثر کشورها از این نوع مالیات بسیار بالا می باشد. قانون ارزش افزوده ایران در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب و از تاریخ اول مهر ۱۳۷۸ به اجرا درآمد. اما برای اجرا بهتر به تدریج و به صورت مرحله ای صنوف مختلف را مشمول این قانون قرار داده است.

 

 

 

 

 

براساس ماده ۳ قانون ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است.

در واقع مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که در هر مرحله از زنجیره به عنوان درصدی از ارزش فروش کالا به مرحله بعد منتقل و در نهایت به واسطه مصرف کننده نهایی پرداخت می شود.

 
 

 

 

 

 

 
 

خدمات مالیاتی سام محاسب

 

ثبت نام و تشکیل پرونده در نظام مالیات بر ارزش افزوده

دریافت گواهی ارزش افزوده

تهیه و تسلیم اظهارنامه های فصلی ارزش افزوده

شرکت در جلسات رسیدگی ارزش افزوده

تنظیم لوایح و شرکت در هیئت های حل اختلاف

 


میتونم راهنماییتون کنم؟