innerbanner

طراحی و استقرار کدینگ

  
استقرار و پیاده سازی نرم افزارهای مالی نیازمند تعریف کدینگ استاندارد و متناسب با فعالیت شرکت می باشد . تهیه گزارشات کاربردی و قابل اتکا جهت تصمیم گیری مدیریت نیازمند طراحی کدینگ بر مبنای شناخت کامل از فعالیت و ساختار شرکت و همچنین ارتباط بین زیر سیستم های موجود می باشد؛ به عبارت دیگر استفاده از هر کدینگ برای هر شرکت پیشنهاد نمی گردد. شرکت سام محاسب تحلیل(سهامی خاص) با تجربه ای که در طراحی و اجرای انواع کدینگ در شرکتهای مختلف بازرگانی ،تولیدی و خدماتی دارد ؛ میتواند با پیاده سازی یک کدینگ استاندارد و کاربردی موجبات ارتقا و بهروری از سیستم مالی فراهم آورد .
 
 
 

 

 

 

 

نمونه هایی از کدینگ شرکت های بازرگانی، تولیدی،خدماتی و پیمانکاری 

 

 

 

 

 

خدمات سام محاسب

 

بررسی ساختار کدینگ موجود

تعریف واجرای کدینگ متناسب با فعالیت شرکت (بازرگانی-تولیدی-خدماتی)

تعریف کدینگ انبار و محصولات

 


میتونم راهنماییتون کنم؟