innerbanner

مشاوره مالی

  

مشاوره مالی

 

مشاور مالی درواقع مشورت و استفاده از اطلاعات و تجارب حرفه ای افراد متخصص و دارای تجربه و سابقه کاری اجرایی در حوزه حسابداری و مدیریت مالی شرکت های بازرگانی تولیدی خدماتی می­باشد که با اتکا بر تجربه کاری توانایی تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت و بررسی ترجیحات و اهداف سازمان ها و ارائه راهکار ها جهت ایجاد تغییر و بهره وری را داشته باشد.

 

 

 

 

پیش نیاز های استفاده از مشاور مالی

یکی از اساسی ترین ابزارها برای مشاوره صحیح، آشنایی کافی با اصول اولیه حسابداری و نسبت های مالی است تا میزان انعکاس واقعیت های اقتصادی توسط ارقام حسابداری شرکت به درستی ارزیابی شود.


نسبت های مالی

 

دانلود اصول حسابداری
دانلود نسبت های مالی

خدمات مشاوره ای سام محاسب

 

تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و ارائه راهکار مناسب بررسی و اصلاح ساختار و تعریف رویه مالی موجود بازنگری کلیه فرآیند های مالی در اجزای سیستم (حسابداری- انبار- حقوق و دستمزد- فروش)

بررسی و استفاده بهینه از نرم افزار موجود

ارائه راهکارهای بهای تمام شده

مکانیزه نمودن کلیه فرآیندهای مرتبط با مالی (انبار-حقوق و دستمزد-فروش-تولید)

برگزاری دوره های آموزش کاربری ویژه مدیران غیرمالی

ارتباط با سایر شرکت های گروه

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -