innerbanner

حسابداري مخارج تحقيق و توسعه

 

استاندارد حسابداری شماره7

 

استاندارد شماره 7 ادغام شده با استاندارد  شماره 17 (دارایی ثابتمشهود)

 این استاندارد برای مخارج تبلیغات، آموزش، تحقیق و توسعه بکار می‌رود. فعالیتهای تحقیق و توسعه در راستای توسعه دانش است. بنابراین، اگرچه این فعالیتها ممکن است منجر به ایجاد یک دارایی با ماهیت عینی گردد (برای مثال نمونه‌سازی یک محصول)، اما عنصر عینی دارایی نسبت به وجه نامشهود، یعنی دانش مستتر در آن، در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

 

دانلود استانداردهای به روز شده حسابداری 

 


میتونم راهنماییتون کنم؟