innerbanner

بخشنامه های مالیاتی

200.96.87.PDF بخشنامه معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

230.93.73.PDF بخشنامه صدور مفاصا حساب پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه 

200.97.71.PDF بخشنامه ابطال ارزش افزوده شرکتهای خدمات تامین نیروی انسانی 

200.97.49.PDF بخشنامه تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرایم قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده 

7821.PDF بخشنامه ماخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

7821.PDF ابلاغ دادنامه شماره 307 در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 

PDF.96263694 اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی

PDF بخشنامه ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

200.97.32.PDF  بخشنامه  صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری

200/97/22 PDF بخشنامه ابلاغ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم

PDF 230/97/116 بخشنامه ابطال مالیات بر درآمد تسعیر ارز(بخشنامه های سال 91 و 95 سازمان امور مالیاتی کشور)

PDF 200/23997 بخشنامه معافیت ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

PDF 200/97/120 بخشنامه صورتجلسه 13-201 درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

200/97/123 PDF بخشنامه رد شکایت در خصوص استرداد مالیات و عوارض کالا

PDF 200/97/131 بخشنامه احتساب هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی

PDF 200/97/132 لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247

60/255371 لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالا های مستعمل

 30/54829 بخشودگی جرائم دیرکرد ارسال فهرست معاملات فصلی

200/93/148 PDF معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان

PDF 200/97/153 ابلاغ دستورالعمل صدور برگ مالیات قطعی سال مالی 96

PDF 200/67/1640 بخشنامه مالیات انواع خودروهای تولید داخلی و وارداتی

168726/ت56335ه PDF ابلاغ معافیت مالیاتی کالاهای بنیاد امور بیماری های خاص

PDF 200/97/168 تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی

PDF 230/11894 مطالبه مالیات حقق العمل کاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

PDF 200/98/507 بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد سال 97 خریداران سکه از بانک مرکزی

40255 نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص اصلاح بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم

16030 /232د بخشنامه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در خصوص اجرای ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم

201-10 نامه شورای عالی مالیات در خصوص اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 95 به بعد  

250/4684/د بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه تقسیط مالیات ابرازی سال 97 مودیان اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری

110/25/687 نامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای پیمانکاری با کارفرمایی درستگاه های اجرایی

200/98/34 بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد املاک

230/18629/د بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای رکوردهای اطلاعات مالیاتی ارسال شده در سامانه فهرست معاملات

200/98/41 بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی

200/98/54 بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی بعد از 30 مهرماه 1398

200/98/48 بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیاتی


میتونم راهنماییتون کنم؟