innerbanner

مدیریت فروش

تعریف محصولات و خدمات شرکت به همراه قیمت و درصد پورسانت هر یک از محصولات
گروه بندی محصولات و خدمات
دانلود و همسان سازی اطلاعات محصولات و خدمات از روی ویترین کاربر در پرتال اول 
صدور پیش فاکتور و فاکتور
درج پیش فاکتور یا فاکتور از روی خدمات و محصولات مرتبط با فرصت تجاری با قابلیت تغییر
درج فاکتور از روی پیش فاکتور با قابلیت تغییر

ایجاد و تعریف برنامه های مختلف تبلیغاتی(Campaign) و بازاریابی با ۲ محوریت 
با استفاده از رسانه های دیجیتال مانند پیام کوتاه، ایمیل، فکس و چاپ
سایر روش های تبلیغات مانند تبلیغ تلویزیونی، شرکت در نمایشگاه و ... و یا حتی پخش تراکت 
مشاهده Gantt Chart زمانی برنامه های تبلیغاتی طراحی شده
گزارش عملکرد مشتریان بر اساس شاخص های مختلف مانند میزان مانده حساب، حجم خرید و...
گزارش عملکرد کارشناسان بر اساس شاخص های مختلف مانند حجم فروش بازه ای، نسبت های عملکردی و ... 
گزارش فعالیت های روزانه یک کارشناس
نمودار ۱۰ مشتری برتر در داشبورد فروش
نمودار ۱۰ کارشناس برتر در داشبورد فروش

تعریف مراحل مختلف فرآیند فروش و پیگیری
تعریف چندین عملیات مختلف مرتبط با هر مرحله از فروش
تعیین مرحله فروش هر یک از مشتریان بالقوه در قالب یک فرصت تجاری 
درج محصولات و خدمات مرتبط با یک فرصت تجاری
درج سوابق مختلف از قبیل تماس تلفنی، کار، یادداشت، فاکتور و ... مرتبط با یک فرصت تجاری
گزارش مشتریان به تفکیک مراحل مختلف فروش

ثبت پرداخت های کاربر به روش های نقدی، چکی و اعتباری
ثبت یادآوری پیام کوتاه و ایمیل برای پرداخت های چکی و اعتباری 
گزارش از وضعیت مانده حساب مشتریان


میتونم راهنماییتون کنم؟